Nr. 2: Laima Andrikienė. Pasigėrėkime, ką renkame į Europos Parlamentą. Beprasmiškas gyvenimas.