Ar laimėta pensijų byla?

Pensijų byla laimėta – visos pensijos neviršijančios 30 % minimalios algos ant popieriaus (o minimali alga ant popieriaus skaičiuojama pridėjus mokesčius prie minimalios algos į rankas, kuri sudaro 60 % vidutinės algos į rankas) yra NETEISĖTOS. Sprendimas galioja visiems pensininkams ATGALINE DATA nuo 1991 metų, bet Lietuvos teismai priteisia kompensacijas tik nuo 2020 metų. DABAR METAS REIKALAUTI, KAD LIETUVA PRADĖTŲ VYKDYTI. Dėl to, kad negalima vienu metu gauti ir senatvės pensijos, ir invalidumo pašalpos, aš skundą JTO pateikiau – sprendimo dar nėra.