Jonas

Aišku, kad esu. Yra įvairių trolių, kurie skleidžia šmeižtą. Šmeižtas prasidėjo kai 2016 m kovo mėnesį išsiregistravau iš advokatų Andoroje ir išskridau į Maskvą – Maskvoje licenciją išdavė 2016-06-23, todėl apie 3 mėnesius jau nebuvau advokatas Andoroje ir dar nebuvau gavęs licencijos Maskvoje. Tuo idiotai ir naudojasi iki šiol. Apie tai, kad esu advokatas Rusijos registre yra paskelbta Rusijos teisingumo ministerijos puslapyje – nuoroda mano puslapyje – biografijoje.