Prof. dr. Stanislovo Tomo sąrašas
Europos Parlamento rinkimai

Kandidatai

Visi Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašo kandidatai į Europos Parlamentą:

Stanislovas Tomas

Danielius Sruoga

Egidijus Baltušis

Giedrė Astrauskaitė

Valentinas Kuročkinas

Vinga Vinciūnaitė

Vytautas Šustauskas