Komanda – tekstas virš Komandos

Advokatui prof. dr. Stanislovui Tomui Lietuvoje talkininkauja profesionali komanda.